Obróbka zdjęć

Obróbka komputerowa 
Wbrew pozorom retusz komputerowy stanowi bardzo ważną część w fotografii, jednak retusz retuszowi nie równy – wszystko zależy od jego zakresu i ingerencji w prawdziwy obraz. Aparat fotograficzny nie jest tak doskonałym narzędziem jak ludzkie oko i bardzo często to co widzimy na ekranie komputera czy na wydruku, nawet bez obróbki daleko odbiega od tego, co widzimy okiem. Przykładów nie trzeba szukać daleko – poruszone zdjęcia, ograniczone pole widzenia (wąski kadr), brak ostrości, przekłamania kolorów, szum (ziarnistość) czy zbyt duża czułość na prześwietlenia lub niedoświetlenia. Tego wszystkiego nie zobaczymy ludzkim okiem, stąd paradoksalnie obróbka komputerowa często stosowana jest by jak najwierniej odzwierciedlić realny obraz sceny.

Po drugiej stronie mamy także obróbkę komputerową, której zadaniem jest nie tylko poprawić jakość fotografii ale także wprowadzić w niej pewne zmiany, które wedle naszej percepcji zwiększają atrakcyjność zdjęcia i tego co one prezentują. Przykłady znamy z codzienności np. retusz zdjęć modelek: usuwanie niedoskonałości skóry, komputerowy makeup, usuwanie zbędnych elementów ze zdjęcia, podmiana kolorów czy zmiana „wymiarów” samej modelki. Retusz jest nieograniczony, podobnie jak malarz mógł namalować dowolną osobę, tak grafik może zamienić prawdziwe zdjęcie w cokolwiek zechce – w zależności od zamierzeń oraz umiejętności.